header_image
Zaawansowane wyszukiwanie
we found 0 results
Your search results

Dokumenty, które musicie przygotować do ślubu – Ślub konkordatowy

Dodał Manager on 19 marca 2017
| 0

W Polsce obecnie zawrzeć można jeden z dwóch rodzajów ślubu, cywilny, lub konkordatowy, tylko te mają moc w świetle prawa. Zawierać można też oczywiście śluby zgodnie ze swoim wyznaniem, jednak, żebyście prawnie stali się małżonkami, niezbędna jest ceremonia cywilna, przed urzędnikiem państwowym.

Ślub konkordatowy odbywa się w kościele, zazwyczaj w parafii Panny młodej, lub Pana młodego, jednak jeśli chcecie zawrzeć małżeństwo w innej parafii, potrzebna będzie zgoda parafii, do której należycie. Od lipca 1998 roku- po podpisaniu ustawy konkordatowej przez Polskę i Watykan wystarczy zawrzeć związek małżeński w kościele, oraz dopełnić kilku formalności, aby był on uznawany przez polskie prawo.

Dokumenty niezbędne do zawarcia ślubu konkordatowego to:

 1. Dowody osobiste.
 2. Metryki chrztu – nie starsze niż 3-miesięczne.
 3. Zaświadczenia o bierzmowaniu.
 4. Świadectwa nauki religii (zależy od parafii).
 5. Potwierdzenie nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej.
 6. Zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, jeżeli głoszone były w innej parafii.
 7. Zaświadczenia o spowiedzi.
 8. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego. Kierownik USC w stałym miejscu zamieszkania jednej ze stron, wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i dzieci.

Do uzyskania zaświadczenia należy złożyć następujące dokumenty:

 1. dowód osobisty jako dokument stwierdzający tożsamość.
 2. Skrócony odpis aktu urodzenia.
 3. Osoba rozwiedziona – skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.
 4. Wdowa lub wdowiec – należy przedłożyć akt zgonu współmałżonka.
 5. Pisemne zapewnienie, że nie wie się o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa jeśli wymagają tego przepisy.

Cudzoziemiec jest zobowiązany złożyć dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego oraz odpis aktu urodzenia. Od złożenia takiego dokumentu zwolnić może tylko sąd. Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące.

W ciągu 5 dni od zawarcia związku małżeńskiego ksiądz zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Urząd Stanu Cywilnego.

Ile to potrwa??

Najczęściej w ciągu 2 tygodni w USC gotowe są do odebrania skrócone odpisy aktu ślubu. Po odpisy ten może zgłosić się tylko jeden ze współmałżonków, ale z obydwoma dowodami osobistymi.

Ograniczenia wiekowe:

Małżeństwo mogą zawrzeć osoby które ukończyły 18 lat, sąd warunkowo może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat.

Opłaty, które musicie uiścić, by odebrać wymagane dokumenty:

za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł.

za każdy przedstawiany odpis skrócony – 22 zł.

Prawo udzielania ślubu konkordatowego w Polsce posiada, na podstawie ustaw indywidualnie regulujących ich działalność, 11 Kościołów i związków wyznaniowych. W przypadku Kościoła rzymskokatolickiego jest to możliwe na podstawie ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego z 17 maja 1989 oraz konkordatu z 28 lipca 1993.

Możliwość zawierania małżeństw ze skutkami w prawie polskim mają:

-Kościół Katolicki

-Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny

-Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP

-Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP

-Kościół Chrześcijan Baptystów w RP

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP

-Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP

Kościół Polskokatolicki w RP

-Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP

Kościół Zielonoświątkowy w RP

-Gminy wyznaniowe żydowskie w RP

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie będzie widoczny dla innych.

 • Wyszukiwanie zaawansowane

  0 zł to 5.000 zł